Show all

Sastanak sa CBCG

Na dan 04.01.2021.god. održan je sastanak, na kojem se tim CBCG sa Guvernerom g-dinom Žugićem obratio članicama Udruženja banaka Crne Gore. Tema su bile, od formalno pravnih uslova poslovanja, do novih kompleta izvještavanja, strategije, politike tretiranja rizika, odnosno implementacija novog Zakona o Kreditnim institucijam i Zakona o sanaciji banaka.

Guverner je iskoristio priliku da pohvali Udruženje banaka i same komercijalne banke za efikasan posao u 2020.god. Banke su implementirale svih pet setova mjera koje je pripremila CBCG tokom 2020.god. Na taj način, banke su značajno olakšale položaj najpogođenijem dijelu privrede i stanovništva. Pokazatelji solventnosti i likvidnosti, pored turbulentne godine su skoro dvostruko visočiji od međunarodno utvrđenih standarda. Aktivnosti banaka u periodu pandemije, kroz moratorijume i restrukturiranje banaka je dao vrlo kvalitetan rezultat, gdje na nivou sistema je 60% klijenata iskoristilo, ili još koriste stimulacije restrukturiranja, a kod pojedinih banaka za posebno ranjive industrije je dostizalo i preko 80% portfolija za podršku turizmu i poljopirvredi. Prošla godina je počela na kvalitetu rezultata 2019.god. kao rekordno uspješne godine, dok 2020.god. je prilično iscrpjela resurse banaka. Godina 2021. Uslijed već preduzetih aktivnosti očekuje se da bude vrlo kompleksna, kako u smislu usvajanja novih propisa, paralelno vođenog procesa AQR tako i već značajno udaljeni rokovi naplate potraživanja od 12 i više mjeseci za značajan broj klijenata, do projekcije potrebnih sredstava za održaj i podršku rasta privredi.