Show all

Sastanak u Ministarstvu finansija od 28.12.2020.god.

28.12.2020. održan je sastanak u Ministarstvu finansija, bankara sa ministrom Finansija i socijalnog staranja i Ministrom za ekonomski razvoj. Razgovor je bio sa ciljem kvalitetne podrške privredi i olakšanje pristupa kreditima, odnosno jačanje potrošnje. Bankari su obavješteni da je na Odboru za ekonomiju Skupštine Crne Gore prošao Zahtjev za odlaganje primjene Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji banaka. Poznato je šta su banke uradile kroz dva moratorijuma i restrukturianje kredita, gdje kod restrukturiranih kredita grace period ide od 12-36 mjeseci za održive kompanije. Na sastanku je ukazano na limite, koji utiču na iznose i rok plasamana banaka. U skladu sa prethodnim razmatrana je mogućnost moratorijuma na prinudnu naplatu prema licima koja su ostala bez posla usled korona krize, produženje roka otplate potrošačkih kredita na 10 godina (sa sadašnjih šest) čime bi smanjili mjesečno kreditno opterećenje, produženje svih mjera CBCG, koje su sada predviđene da traju do 31.8.2021, do kraja 2022. godine. U cilju racionalizacije podrške, Trezor Ministarstva finansija i socijalnog staranja će naći način da plati kamate koje subvencioniše Vlada direktno bankama, a ne kao do sad kad je klijent morao prvo da plati kamatu pa da traži refundaciju.

Mogući modeli podrške su pomenuti, od etabliranja Garantnog fonda, do modela  deponovanja sredstava države kod banaka i IRF-a u iznosu od 70 milina eura, uz ročnost od 7 godina, a ova ideja uz sprovedenu anketu po bankama je od juna 2020.god.