Show all

Sastanak sa ministrom finansija

Na dan 16.12.2020.god. na inicijativu Udruženja banaka Crne Gore, kroz obraćanje kako Predsjedniku Skupštine Crne Gore, Premijeru, tako i Ministru finansija Crne Gore, održan je sastanak u Ministarstvu finansija. Tema je bila sagledavanje uslova za odlaganje implementacije Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji kreditnih institucija sa 01.01.2021. na 01.01.2022.god.

Na sastanku su bili Ministar finansija g-din Milojko Spajić i sekretar Ministarstva Janko Odović, dok su Udruženje predstavljali, Predsjednik Mladen Rabrenović i Generalni sekretar Bratislav Pejaković.

Na sastanku su prezentovani uslovi pod kojim bi trebalo implementirati zakone, a to su: uporedni procesi harmonizacije propisa sa EU, aktivnosti kroz saradnju sa eksternim revizorima, CBCG na projektu Assets Quality Review, podsjetili smo se na posledice pandemije i na poslovanje banaka, tri moratorijuma, porast NPL i opterećenost postojećih resursa. Reakcija EU na očekivani rast loših kredita – NPL gdje je zaključak EC i EBF da treba formirati Asset management company koje će se po državama baviti otkupom loših kredita, što nama nije dostupno niti garancije države koje su one praktikovale do 80% plasmana banaka. Banke u Crnoj Gori su same se borile sa pritiscima tri moratorijuma i preuzele kompletan rizik plasmana.

Ukazano je da imamo veliko radno opterećenje na banke, ne samo organizacijom poslova na daljinu i tekućim procesima, već i očekivanje od svih da banke svojim aktivnostima amortizuju finansijski udar, u otplati postojećih obaveza klijenata, ali i u finansiranju oporavka kako privrede, stanovništva, tako i državnih projekata.