Show all

Sastanak sa šefom kancelarije UNICEF u Crnoj Gori

Na dan 12.11.2020. održan je sastanak Predsjednika i Gen.sek. UBCG sa g-dinom Juan Santander, šefom kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru. G-din Santander je prezentovao ulogu i akcioni plan djelovanja kancelarije u Crnoj Gori sa akcentiranjem prioriteta, gdje u dijelu edukacije i finansijske inkluzije vidi prostor za saradnju sa UBCG. Predsjednik UOBCG dao je punu podršku svim akcijama UNICEF-a gdje briga o mladima je od posebne važnosti za budućnost države. Data je podrška formiranja foruma pravnih, privatnih lica koji mogu dati kvalitetan doprinos u implementaciji raznih aktivnosti kancelarije UNICEF gdje će Udruženje participirati preko predstavnika u predviđenom forumu.