Show all

Sastanak sa šefom kancelarije EBRD u Crnoj Gori

16.10.2020.god. održan je sadržajan sastanak Predsjednika i Generalnog sekretara Udruženja banaka Crne Gore sa šefom kancelarije EBRD u Crnoj Gori g-dinom Jaap Sprey. Na sastanku g-din Sprey je naglasio dobru saradnju sa bankama u Crnoj Gori i prezentovao agendu EBRD u Crnoj Gori, već urađene projekte i projekte koji su u najavi. Naglašena je potreba kvalitetne podrške razvoju SME i diverzifikacije crnogorske ekonomije, gdje sada imamo dominantno ulaganja u turizam. Predstavnici UBCG su ukazali na kvalitetne pokazatelje bankarskog sistema u Crnoj Gori i zahvalili na ispoljenu posvećenost za saradnju EBRD-a, gdje su dogovoreni i konkretni susreti u dijelu podrške harmonizaciji legislative koja se tiče finansijskog sektora gdje ćemo razmjenjivati iskustva i upoznavati se sa dobrom praksom EU.