Show all

Udruženje banaka Crne Gore participiralo je na regionalnoj video-veb conferenciji uz razmjenu iskustava na temu ULOGA BANAKA I UDRUŽENJA BANAKA U OSNAŽIVANJU EKONOMIJA TOKOM KRIZE

Šta je novo i važno u aktuelnim ekonomskim programima i mjerama u zemljama regiona, a što je realizovano kao odgovor državnih organa, monetarnih vlasti, vlade i drugih institucija na krizu izazvanu pandemijom Covid 19? Kako ovi programi i mjere utiču na bankarski sektor i njegove klijente?

Da li su udruženja banaka angažovana u ovom procesu? Kakva je uloga udruženja u osnaživanju ekonomija direktno i indirektno preko banaka članica? Kako udruženja banaka mogu da izađu u susret relevantnim stejkholderima: zahtevima banaka, posredno očekivanjima i potrebama njihovih klijenata, javnosti u cilju unapređenja pozicije bankarskog sektora u društvu? Da li postoje teme ili pravci od značaja za sva udruženja u novim post-Covid okolnostima?