Show all

ODRŽAN SASTANAK SWIFT grupe

ODRŽAN SASTANAK SWIFT grupe, prvi koji je realizovan online, putem WebEx platforme. Sastanku su prisutvovali predstavnici kako crnogorskih banaka, tako i banaka iz Srbije i Sjeverne Makedonije, na poziv Regionalnog direktora SWIFT-a Marije Uzoykine. U toku troipočasovne sesije, eksperti iz SWIFT-a su dali prikaz trenutne situacije aktuelnih projekata koji su u toku i prezentovali ranije najavljene aktivnosti i nove projekte, većinom tehničke prirode. Pandemija Covid19 uticala je da se inicijalno predviđeni krajnji rokovi za realizaciju i završetak nekih tekućih projekata, ili samo neke faze, odlože na određeno vrijeme, dok se jedan broj njih odvija po predviđenom planu. S obzirom da projekat CSP – Customer Security Program – ima za cilj uvođenje i implementaciju mjera kojima se bezbjednost SWIFT-ovog sistema i cjelokupnog IT sistema u bankama postavlja na najviši nivo, situacija sa Covid19 je dovela do određene dopune već zadatih mjera. Crnogorske banke su na vrijeme izvršile sva dosadašnja zadata testiranja svojih sistema u okviru CSP projekta. Na sastanku je, između ostalog, bilo riječi i o još jednom velikom projektu SWIFT-a, uvođenju standarda ISO 20022, čiji krajnji rok je odložen za godinu dana, odnosno za novembar 2022 godine.