Show all

UDRŽANA RADIONICA O AQR

U saradnji sa revizorskom kućom Ernst Young, u Podgorici je održana još jedna radionica o AQR-u, kao još jedno predavanje na temu koja će sigurno biti najaktuelnija u našem bankarskom sistemu tokom naredne godine. Predavači : Ivan Ćirković, Maja Šahbaz, Petar Arsić i Veljko Jovičić su govorili o procesu AQR kao prudencionom instrumentu regulatora/supervizora, i dijelu tzv. sveobuhvatne procjene banaka (Comprehensive Assesment). Izvršena je prezentacija Radnih blokova u AQR metodologiji, zatim indikativni vremenski okvir za sprovođenje AQR, a diskusija je bila interaktivna sa učesnicima koji su bili delegirani od stane svih banaka u Crnoj Gori.