Show all

PWC i AQR process u Crnoj Gori

09.12.2019.god Udruženje banaka u saradnji sa PWC (PricewaterhouseCoopers) Beograd, napravilo je radionicu na temu pripreme za zahtjevni proces sagledavanja, procjene kvaliteta aktive banaka. U skladu sa kompleksnim obavezama koje proističu iz procesa AQR, kroz radionicu se ukazalo na zahtjeve Evropske Centralne Banke i iskustva iz regiona. Napravljen je poseban osvrt na proces sproveden u Srbiji i Bugarskoj, gdje su prilagodili metodologiju specifičnostima sistema. U Srbiji je to urađeno uz saglasnost MMF, gdje su razvili sopstvenu metodologiju. U procesu AQR u Bugarskoj, prezentovane su manje intervencije na ECB mauel-u. Suštinski  intervencije su napravljene kroz prilagođavanje pristupa kako u dijelu uzorka za evaluaciju tako i procjene kolaterala.

AQR se sprovodi pozivanjem na usaglašene definicije. To znači da je metodologija AQR usklađena sa relevantnim računovodstvenim, finansijskim principima (npr.za banke MSFI9, MRS 37, MSFI 13). Pri čemu treba naglasiti da priručnik ECB dopušta da banke koje sprovode AQR mogu primjenjivati nacionalne sistemski opšte prihvaćene računovodstvene principe (GAAP).  Bitno je znati da je AQR prudencijalna vježba, usmjerena na pružanje neophodne jasnoće o stanju banaka.

Predavači su bili: Georgui Nikolov, Savin Dyankov (PwC Sofija), Saša Todorović, Maciej Walega i Nikola Stamenić (PwC Beograd), regionalno aktivni predstavnici PWC koji su direktno učestvovali u AQR procesu, koji će ukazati na različitost pristupa procesu AQR od zemlje do zemlje i obaveze koje nas očekuju.