Show all

SEMINAR : PROGRAM SERTIFIKACIJE – RISK MENADŽMENT U BANKARSTVU, LUKSEMBURG 2. – 13. MART 2020. GODINE.

2.-13. MART 2020. GODINE.

LUKSEMBURG - SEMINAR : PROGRAM SERTIFIKACIJE – RISK MENADŽMENT U BANKARSTVU
PRIJAVE DO 10. JANUARA 2020. GODINE

Prijavite se