Show all

Delegacija MMF-a posjetila UBCG

Delegacija  MMF-a u čijem sastavu su bili : gospodin Hui Miao, ekonomista-ekspert  u odjeljenju za tržište kapitala i monetarne poslove  i  gospodin William Nortfield ekspert  za  bankarsko poslovanje, posjetili su Udruženje banaka Crne Gore i održali sastanak sa Generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem i Nebojšom Đokovićem savjetnikom  u UBCG.

Cilj posjete predstavnika MMF-a je bio,  između ostalog,  upoznavanje sa njihovom misijom  pružanja tehničke  pomoći u razvoju tržišta državnih hartija od vrijednosti  i potrebnost razvoja dodatnih finansijskih usluga od tržišta novca, fondova, penzionih fondova gdje postoji kvalitetna postojeća regulative koja se može nadograditi, do aktivnije uloge banaka na tržištu kapitala.  Na sastanku su razmijenjena mišljenja  o trenutnoj situaciju u bankarskom sektoru Crne Gore, ukazano je na proces harmonizacije finansijske regulative sa direktivama EU I dobroj komunikacije sa Ministarstvom finansija Crne Gore i CBCG kao regulatora, funkcionalnoj ulozi Udruženja kroz rad sa medijima sa ciljem približavanja funkcionisanja banaka i njihovih usluga stanovništvu i privredi, a posebno su naglašene radionice za bankare po pitanjima, PSD2,  IFRS 9, GDPR-a, process digitalizacije u sistemu, process AQR koji nas očekuje, ali generalno je podcrtana kvalitetna solventnost i likvidnost sistema koja je samim tim interesantna podloga za diverzifikaciju plasmana razvojem tržišta kapitala. Generalni sekretar je izložio dosadašnje aktivnosti u Udruženju kao i planove za naredni period, a gosti  su kroz interesovanje o svim aspektima finansijkog sistema izložili svoja viđenja  i zapažanja  o situaciji  u finansijskom  sistemu Crne Gore.