Show all

ODRŽANA KONFERENCIJA EFSE U BEOGRADU

Na poziv EFSE (razvojni fond za Jugoistočnu Evropu) , naših višegodišnjih partnera u organizaciji seminara i stručnih radionica , Bratislav Pejaković – generalni sekretar i Nebojša Đoković – savjetnik, prisustvovali su godišnjoj konferenciji koja se održala u Beogradu. Konferencija je okupila veliki broj učesnika iz raznih evropskih zemalja. Partneri EFSE, bankari, preduzetnici, predstavnici  Evropske unije itd. učestvovali su na panel diskusijama ili imali sopstvene prezentacije. Konferenciju je otvorila viceguverner Narodne banke Srbije Dragana Stanić, a zatim je prezentaciju imala Katarina Mathernova, iz Evropske komisije. Radni naziv konferencije je bio “Cultivating Entrepreneurship” – “Njegovanje preduzetništva “ kome EFSE fond poklanja veliku pažnju.

EFSE je osnovala Nemačka razvojna banka (KfW) uz finansijsku podršku Evropske komisije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ).  Kao prvo javno-privatno partnerstvo ovog tipa, EFSE obezbeđuje kapital preko donatorskih agencija, međunarodnih finansijskih institucija i privatnih institucionalnih investitora.

Kao jedan od najvećih razvojnih finansijskih fondova na svetu, EFSE ima za cilj da podstakne ekonomski razvoj i prosperitet u jugoistočnoj Evropi i regionu Istočnog susedstva EU ulaganjem u uspeh mikro i malih preduzeća, kao i poboljšanje životnih uslova privatnih domaćinstava.

Budući da je pristup finansijskim uslugama od ključne važnosti za razvoj ovog segmenta, EFSE se fokusira na pružanje pomoći lokalnom finansijskom sektoru da ojača sposobnost za obezbeđivanje odgovornog kreditiranje za ovu ciljnu grupu.  Pored svojih investicionih aktivnosti preko lokalnih partnera, EFSE povećava svoj uticaj kroz Odeljenje za razvoj EFSE, koje pruža tehničku podršku, obuku i druge vrste nematerijalne podrške za preduzetnike i institucije.