Show all

ODRŽAN OKRUGLI STO „Saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU“

Na dan 22 jul 2019.god. predstavnici UBCG – Generalni sekretar UBCG Bratislav Pejaković i savjetnik Nebojša Đoković, prisustvovali su okruglom stolu „saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU“ gdje su uz Predsjednika Vlade g-dina Duška Markovića, prisustvovali potpredsjednici Pažin i Simović, a u  radu je participirala i Ministarka Javne uprave g-đa Suzana Pribilović. Diskusija je bila otvorena uz zapažanja koja treba da doprinesu kvalitetnijem, efikasnijem pristupu, a time i rezultatima po raznim Poglavljima koje je potrebno zatvoriti na putu prihvatljivosti upodobljavanja našeg sistema EU direktivama.

Informacija u vezi bankarskog poslovanja kroz rad Grupe za poglavlje 9 je da se vrše usklađivanja sa Evropskom Komisijom, od kojih su dobijeni komentari, a uporedo i sa Sekretarijatom za zakonodavstvo, u vezi seta zakona koji se tiču bankarskog poslovanja. Očekuje se da će isti biti usvojeni u Skupštini do kraja oktobra tekuće 2019.godine, iako je PPCG-om 2019-2020 planirano usvajanje u IV kvartalu 2020.god. Usvajanje ovog seta zakona , između ostalog predstavlja i jedan od uslova za dobijanje PBG 2 zajma od Svjetske banke.