Show all

Održan je sastanak sa predstavnikom Budapest Institute banking

10.05.2019.god. u Udruženju banaka Crne Gore održan je sastanak sa predstavnikom Budapest Institute banking g-dinom Gergely Fabian, CEO ove institucije, gdje su prezentovani servisi ovog Instituta, koji se prevashodno bavi obukom bankara, na svim nivoima i po svim aktivnostima banaka.

Udruženje banaka CG u želji da obezbjedi što kvalitetniju edukaciju, praćenje trendova u bankarskom poslovanju, kao i adekvatno predstavljanje standarda upriličilo je razmatranje nove opcije za obuku bankara. Bankarsko poslovanje je specifično, ljudi u bankama moraju da su u konstantnom procesu usvjanja znanja, jer su promjene kako u tehnološkom, regulatornom, tako i IT okruženju konstantne, gdje harmonizacija sa EU direktivama, a time i upodobljavanje poslovanja je prioritet, uz naravno poštovanje međunarodnih standarda.

Na sastanku je pored razmjene iskustava i aktivnosti ove dvije organizacije, dogovorena saradnja koja će biti prezentovana bankama, a u zavisnosti od interesovanja će biti dinamika i obim saradnje, gdje su otvorene mogućnosti angažovanja predavača kako kroz gostovanje u Podgorici, tako i slanje zainteresovanih bankara na poludnevne, dnevne, ili petodnevne obuke.