Show all

ODRŽANA RADIONICA O NPL

Na dan 19.04.2019.god.Udruženje banaka Crne Gore organizovalo je radionicu povodom tretiranja NPL portfolija i mogućnosti rješavanja kroz prodaju konkretnom investicionom fondu Iz SAD-a. Prezeteri su bili Jock Mendoza – Wilson i Petr Malecek, predstavnici firme Managed Solution iz SAD-a, koji prestavljaju investicioni fond raspoložen za otkup potraživanja.

Firma se predstavlja kao vrsta savjetnika koji mogu iskoristiti moć pravne ekspertize u parničnom postupku,   rješavanje sporova i povraćaj sredstava, sa snažnim osnovama poslovnih iskustava, rješenja, bazom podataka urađenih poslova slične tematike, kao i zakonodavnih mogućnosti, ali i tailor-made uključivanja  zainteresovanih strana u rješavanju problema, kroz strategiju za rješavanje pravnih, regulatornih i reputacionih izazova.

Sa ovom prezentacijom Udruženje je obradu NPL-ova zaokružilo uzimajući u obzir prezentaciju koju smo imali sa revizorskom kućom PWC sa kojima smo:

– obrazložili zašto treba razmotriti prodaju NPL-a tj.  I šta se dobija

– objasnili kako funkcioniše proces prodaje NPL-a tj. koje su glavne faze i aktivnosti svih učesnika tokom realizacije transakcije

– podjelili sa polaznicima praktična iskustva iz regiona i pokušali da odgovorimo na sva pitanja bankara u vezi ove problematike.

Pored PwC-a, ucestvovali su predstavnici B2 Capital – investitora iz Norveske koje je veoma aktivan u regionu, kao i predstavnici Schonher-a – jedne od vodećih advokatskih kancelarija koja se bavi prodajom NPL-a u regionu. Zajedno sa njima smo pokrili sve ključne aspekte transakcija, uključujuci komercijalna i pravna pitanja kao i poziciju i očekivanja investitora.