Show all

Održan  sastanak u CBCG povodom daljih pregovora u vezi PayPal

07.03.2019.god. održan je sastanak u CBCG povodom daljih pregovora u vezi PayPal mogućnosti pune funkcionalnosti, ne samo postojeće mogućnosti plaćanja već i naplate od strane rezidenata Crne Gore, uz mogućnost povlačenja sredstava sa svoga računa. Na sastanku je bila predstavnica Ministarstva Javne uprave za inovacije, predstavnici Centralne banke i Udruženja banaka. Konstatovano je da od strane banaka nema prepreke, CBCG je ukazala da kod njih nema problema sa otvaranje accaunt-a za PayPal plaćanja, apotom je definisan terminološki plan formiranja radne grupe, koja bi identifikovala prepreke u punom pristupu, a prije svega je u fokusu dogovor i usaglašavanje za potpisivanje Sporazuma sa firmom PayPal.