Show all

Održan sastanak u zgradi uprave Glavnog grada

27. februara 2019. godine održan je sastanak u zgradi uprave Glavnog grada. Udruženje banaka je podržalo napore nove gradske uprave Podgorice u obezbjeđenju optimalne podrške projektima Gradske uprave od strane banaka.

Održan je radni sastanak na kojem su razmjenjeni stavovi, iskustva, ideje i vizije razvojnih projekata i investicija na teritoriji Podgorice. Navedeno je da je u toku  izrada dvojezične prezentacije investicionih potencijala Glavnog grada s fokusom plasiranja istih na međunarodnom tržištu.

Bankari su podržali pristup, gdje je naglašeno da u bankama ima dovoljno sredstava za kvalitetne projekte, koji su adekvatno predstavljeni kroz biznis planove, gdje je najvažniji cash-flow, prihodi i rashodi, potojeća zaduženost konkretnog klijenta koji trpe novo zaduženje i garantuju povrat plasiranih sredstava neupitno.