Show all

Antikorupcija, preventive i infrastruktura vs bankarski sektor

Na dan 31.01.2019. predstavnici UBCG su održali sastanak sa Nacionalnom agencijom Italije za borbu protiv korupcije(ANAC) i Agencija za sprečavanje korupcije Crne Gore (ASK). Participacija UBCG je bila na fonu foruma o mjerama integriteta i usklađenosti poslovanja, gdje je Agencija za sprečavanje korupcije korisnik IPA 2014 twining projekta “Podrška implementaciji mjera integriteta” koju sprovodi sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC).

Cilj projekta je unapređenje Sistema za sprečavanje korupcije, kroz jačanje kapaciteta ASK, unapređenje antikorupcijskih politika i afirmaciju principa dobrog upravljanja. Razmjenjene su informacije, utvrđeno da je potrebna edukacija u cilju prevencije koruptivnih radnji, ali evidentirano je da niti postoji percepcija javnosti o koruptivnim radnjama u bankama, ali niti kancelarija bankarskog Ombudsmana,kao nezavisne kancelarije, niti UBCG nijesu imale prijave u vezi koruptivnih radnji.