Show all

Održan sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i eksternim ekspertima

23.01.2019.god. u Udruženju banaka Crne Gore danas je održan sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i eksternim ekspertima koji su u tehničkoj misiji u Crnoj Gori, u periodu od 21-31. Januara 2019. godine.

Delegaciju čine:

  • G-din Vassili Bazinas, Ekonomista u odjeljenju za monetarno i tržište kapitala,
  • G-din William Northfield, ekspert,
  • G-din Samer Saab, ekspert.

Cilj posjete je bio da, između ostalog, prevashodno pruže tehničku pomoć u razvoju tržišta državnih hartija od vrijednosti., gdje se razgovaralo o bankarskom sistemu i potrebama razvoja tržišta kapitala uvođenjem nekih novih proizvoda, uloga investicionog bankarstva u razvoju tržišta kapitala, REPO poslova, kroz razvoj tržišta novca, cross seling u vidu saradnje bankasrkog Sistema i osiguravajućih kuća uvezivanjem proizvoda za tržište, dosadašnja iskustva i očekivanja za naredni period i sl. Razgovor je bio i o harmonizaciji regulative za poslovanje banaka, gdje je navedeno da srazmjerno veličini tržišta i finansijskoj infrastrukturi treba imati u vidu postupnost u implementaciji u cilju bolje pripreme banaka za nove izazove, smanjenje troškova poslovanja i sl.