Show all

Održan sastanak sa guvernerom Centralne banke Crne Gore i njegovim saradnicima

Danas je održan sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore Radoje Žugića i njegovih saradnika sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore.

Glavna tema sastanka odnosila se na aktuelnu situaciju u bankasrskom sektoru, sa posebnim osvrtom na stanje u Atlas i IBM banci, nakon uvođenja mjera od strane CBCG.

Sagledavajući efekte pomenutih mjera, konstatovano je da iste nijesu imale negativne posljedice po bankarski sistem, koga karakteriše stabilnost i sigurnost, izražena preko pokazatelja likvidnosti i solventnosti, koji su iznad zakonski propisanih minimuma.

Glavni izvršni direktori i ostali predstavnici svih banaka koji su prisustvovali današnjem sastanku saopštili su da aktuelna dešavanja u Atlas i IBM banci nijesu imala nikakve negativne reperkusije na njihovo poslovanje. Takođe je očuvano povjerenje klijenata, što potvrđuje evidentirani rast depozita u periodu nakon uvođenja privremene uprave u pomenutim bankama.

Predstavnici UBCG pozdravili su i podržali mjere i aktivnosti koje je CBCG preuzela prema ranjivim bankama, iako su one teške i nepopularne. Istaknuto je da se, takvim pristupom i djelovanjem, dugoročno jača stabilnost ukupnog sistema, kroz povjerenje u bankarski sektor.

Na sastanku je bilo riječi i o predstojećoj isplati garantovanih depozita za klijente IBM banke. Konstatovano je da Fond za zaštitu depozita raspolaže sa dovoljnim iznosom sredstava za isplatu garantovanih depozita, te da su ispunjene sve pretpostavke da se proces isplate sprovede efikasno, profesionalno i u skladu sa zakonskim rokovima.

Dogovoren je nastavak koordinacije CBCG i UBCG, kako bi se pratio dalji razvoj situacije i partnerski djelovalo u pravcu ostvarenja zajedničkog cilja – očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.