Show all

LUKSEMBURG – “MULTINACIONALNI SEMINAR SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – SERTIFIKACIJA”, 4 – 8 MART 2019. GODINE

04 - 08 MART 2019. GODINE

LUKSEMBURG - "MULTINACIONALNI SEMINAR SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - SERTIFIKACIJA", u saradnji sa ATTF
PRIJAVE DO 21. JANUARA 2019. GODINE

Prijavite se