Show all

ODRŽANA PREZENTACIJA FROD FORUMA

11.12.2018.god. u Udruženju banaka Crne Gore predstavnici Privredne komore Srbije prezentovali su rad Sistem foruma za prevenciju zloupotreba platnih kartica (gdje su žrtve klijenti), kod kreditnih poslova (gdje su žrtve banke) i zloupotreba u platnom prometu (gdje su žrtve klijenti). Eminentni predstavnici komore u sastavu Katarina Ocokoljić, Vladimir Đorđević i Dušan Sikimić jedan od osnivača Fraud Foruma u Srbiji i predstavnik Bassilichicee CEE,NEXI group koji je član savjeta Foruma za prevenciju zloupotreba platnih kartica. Predstavljena su pored osnivačkih i operativna pravila, tehničke karakteristike i funkcionalne mogućnosti Foruma.

Dat je stav i oko GDPR pravila, koji možemo sagledavati kao pandan Kreditnom birou i razmjene podataka koja ima uporište, ili u Zakonskim rješenjima, ili ličnoj saglasnosti klijenta. GDPR u principu nije donio neke posebne novine osim u pravu na brisanje podataka na zahtjev klijenta i enormne kazne za kršenje GDPR pravila. Pravila su kod nas već definisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, bankarska tajna je definisana Zakonom o bankama, Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Prezentacija i odgovori na pitanja ove interaktivne radionice, kao i komentari ukazuju da je pravac i urađeni materijali na fonu osnivanja Fraud Foruma u Crnoj Gori od strane Udruženja banaka na pravom, ispravnom putu.