Show all

ODRŽAN SASTANAK MEĐUNARODNOG BANKARSKOG SAVJETA U MOSKVI

U Moskvi je održan redovni  sastanak  Međunarodnog bankarskog  savjeta- MBS. Glavna tema skupa je bila „Regulacija i razvoj finansijskih tehnologija: problemi, rizici i sigurnost „ . Bratislav Pejaković, Generalni sekretar je imao zapaženu prezentaciju na tu temu, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru,  a nakon sastanak je dobio diplomu za aktivnosti  i saradnju u okviru ovog značajnog Foruma koji okuplja zemlje Centralne i  Jugoistočne Evrope. Takođe, savjetnik u Udruženju  Nebojša Đoković  je dobio priznanje za angažovanje i saradnju u okviru ovog tijela. U sklopu ovog Foruma, održana je i konferencija „ Peti moskovski  internacionalni finansijski i ekonomski forum „ sa mnogim zanačajnim gostima iz Rusije, Evropske unije , predstavnicima stranih investitora itd.  MBS forum je proslavio 15 godina uspješnog rada, primio Udruženje BiH  kao stalnog člana na predlog UBCG  i  odredio Kazahstan za domaćina narednog  sastanaka u junu naredne godine.  Svi učesnici sastanaka  su bili gosti  na dodjeli godišnje nagrade „ Evroazijska bankarska elita „ u hotelu Lotte Rus i na svečanosti koja je tim povodom priređena.