Show all

Fraud Forum u Beogradu

23.11.2018.god. u na Fraud Forumu u Beogradu bio je prisutan i predstavnik UBCG sa ciljem bližeg upoznavanja funkcionisanja Fraud Foruma Srbije. Na forumu su bili predstavnici svih bivših republika Jugoslavije, predstavnici centrala MasterCard-a i Visa zduženih za Fraud, kao i predstavnika tužilaštva, MUP-a Srbije i policijske akademije, gdje smo se okupili u cilju suzbijanja zajedničkih problema u vidu prevarnih radnji koje se dešavaju. Akcenat je na preventivi, edukaciji i razmjeni podataka. Vrlo je važna spremnost za boru protiv prevarnih radnji, gdje se posebno nameće i adekvatna zaštita od Syber criminala kao trenda novih tehnologija od block chain platformi, do digitalnih valuta i sl. koji jača iz dana u dan. Problemi su kasno otkrivanje činilaca i mjesne nadležnosti, koje se moraju prevazilaziti. Edukacija svih koji su u lancu odbrane je ključna u smislu, bankari moraju da se upoznaju sa procedurama i pranim radnjama još ijače, dok seminari za sudije i tužilaštvo daju rezultat kroz kvalitetnije razumjevanje materije i brže, konkretnije reakcije na dokumentovane Fraud radnje.