Show all

Održana regionalna konferencija o ekonomiji

Od 25-27.10.2018.god. u organizaciji Privredne komore Crne Gore održana je regionalna konferencija o ekonomiji u Budvi, Bečići, gdje je uzeo učešće i predstavnik UBCG. U fokusu je bila evropska perspektiva Regiona i međudržavna saradnja uz navođenje procesa koji bi morali biti na kvalitetnijem nivou kao npr. uklanjanje carinskih i bescarinskih barijera u okviru CEFTA. Na konferenciju su stavove iznijeli kao glavni gosti, predsjednik Crne Gore g-din Milo Đukanović i Sebastian Kurz premijer Austrije i predsjedavajuće zemlje EU u ovom trenutku, a na panelima su učestvovali ministri u vladama zemalja u okruženju. Uvodni govor je održao g-din Vlastimir Golubović predsjednik Privredne komore CG. Konferencija je sadržala i pogled na međunarodne finansijske organizacije i investitore uz upit da li je i koliko Balkan spreman da koristi prilike. Konferencija je dala presjek investicija EIB na Zapadni Balkan, strukturne prednosti i nedostaci pomenutih ekonomija, pregled SME sektora gdje je navedeno da u Crnoj Gori imamo 24.074 SME firme, koje zapošljavaju 85.749 ljudi, gdje je data dodata vrijednost koju proizvode ove firme na godišnjem nivou, kroz iznos od 912 miliona eura.