Show all

ODRŽAN SEMINAR PSD2

24 oktobra, 2018. godine u organizaciji Udruženja crnogorskih banaka, BACEE i Poslovne tehnologije iz Budimpešte, Mađarska, napravljena je prezentacija EU direktive (poznata kao PSD2). Ukratko, PSD2 omogućava bankarskim klijentima, potrošačima i preduzećima, da koriste nezavisne provajdere u upravljanju svojim finansijama. U bliskoj budućnosti, najavljuje se mogućnost korišćenja Facebook-a, ili Google u plaćanju svojih računa, praveći P2P transfere i omogućavati analizu svoje potrošnje, uz zagarantovanu sigurnost i bezbjedno prebacivanje srestava sa i na tekući račun. Banke, su u obavezi da obezbjede kvalifikovanim nezavisnim provajderima pristup svojim klijenatim, računima kroz otvorene API (Application program interface). To će omogućiti trećim licima da izgrade finansijske usluge koristeći bačine servise i infrastrukturu.

PSD2 i takozvani open banking su neke od najčešće razmatranih tema na bankarskim konferencijama širom Evrope proteklih godina. Ovo nije slučajno: evolucija informacionih tehnologija omogućila je nove poslovne modele da se razvijaju u velikom broju industrija, promjenili su potrošačke navike, a ove promjene penetrirale su i na tržište finansijskih usluga kroz Fintech i BigTech kompanija. PSD2 olakšava ovaj proces sa regulatorne strane, jer omogućava Fintech kompanijama pristup bankarskim bazama podataka u cilju promocije širenja finansijske inovacije. Open banking je model saradnje u skladu sa gore navedenim promjenama, pri čemu banke pokušavaju da obezbjede kvalitetnije i raznovrsnije usluge svojim klijentima uključivanjem Fintech kompanije. Banke ne smiju samo da vide prepreke i smanjenje prihoda kroz PSD2, već da sagledaju i nove mogućnosti kroz prihodovne usluge koje se nameću novim tehnologijama.