Show all

Sastanak sa predstavnicima MasterCard

Na dan 02.10.2018.god. održan je radni sastanak na kome se razmotrio mogući okvir saradnje, kroz edukaciju, finansijska inkluziju gdje imaju već razrađene programe, ali sa posebnim osvrtom na najavljeno uvođenje nove zakonske regulative u oblasti međubankarskih naknada u Crnoj Gori.

U ime Mastercarda, sastanku su prisustvovali: Joana Sančez Klosinska, direktor Sektora za odnose sa javnom upravom za region CIE, Silvija Hadžijaneva, direktor Sektora za odnose sa javnom upravom za region Balkana i Olga Dedović, menadžer Mastercard za tržište Crne Gore.

Na sastanku su razmjenjene konstruktivne ideje o saradnji, gdje je konstatovano da Mastercard ulaže značajne napore na polju razvoja tržišta platnog prometa u Crnoj Gori. Osim toga, aktivno su učestvovali  u debatama u okviru Evropske komisije u procesu pripreme zakonskih rešenja EU u oblasti međubankarskih naknada. Tokom primjene pomenute regulative na tržištu Evropske unije, stekli su dragocena iskustva koja su voljni da Vam prenesu bankarima u Crnoj Gori, sa željom da priprema novog zakonskog rešenja bude realizovana u skladu sa specifičnostima i potrebama svih zainteresovanih strana na tržištu Crne Gore, odnosno na optimalan način, čime bi se izbjegli neizbalansirani postupci koji bi mogli da izazaovu neželjene efekte po tržište.