Show all

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OECD-A

Na dan 4.09.2018.god. u Udruženju banaka Crne Gore održan je sastanak sa predstavnicima OEBSa vezano za učešće u programu tehničke pomoći iz oblasti finansijske edukacije. Sastanku, su prisustvovali gdj-a  Andrea GRIFONI, analitičar i Adele ATKINSON, viši analitičar iz odjeljenja za finansijsku edukaciju i zaštitu potrošača, Direkcije za finansijska tržišta Sekretarijata  OEBSa, kao i predstavnici CBCG.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i njena Međunarodna mreža za finansijsku edukaciju (OECD/INFE) pokrenule su Projekat Tehničke pomoći u oblasti finansijske edukacije kroz podršku Ministarstva finansija Holandije u okviru Programa zajedničke konstituence u trajanju od pet godina (2018-2022). Projekat će uključivati sedam zemalja iz Programa Holandske konstituence – Bugarsku, Hrvatsku, Gruziju, Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru i Rumuniju – a sprovodi se uz finansijsku podršku Ministarstva finansija Holandije.

Na temeljima međunarodno priznate ekspertize OECD/INFE i njihove dugogodišnje posvećenosti promociji finansijske pismenosti širom svijeta, ovaj petogodišnji projekat Tehničke pomoći ima za cilj da dā eksterne smjernice za izradu nacrta i implementaciju efikasnih inicijativa za finansijsku edukaciju u zemljama učesnicama, koje bi bile prilagođene specifičnim potrebama pojedinačnih zemalja. Još jedan od ciljeva projekta je i promocija uzajamnog učenja i razmjene znanja među zemljama učesnicama.

Uz konstataciju tekućih aktivnosti Udruženja na fonu teme sastanka od edukacije bankara do seminara za novinare, gdje je apostrofiran i časopis “Bankar” kao bitan kanal komunikacije kako sa stručnom javnosti tako i studentskom populacijom, obilježavanja Money week-a i dana štednje, dogovorena je saradnja na projektu koji bi trebao da akcentira specifičnosti crnogorskog društva i pristupnost finansijkim uslugama.