Show all

Sastanak predstavnika CBCG i komercijalnih banaka u UBCG

Na dan 12.07.2018.god. u skladu sa inicijativom banaka i prepoznatim problemom tumačenja oglašavanja banaka po konkretnim kreditnim proizvodima u medijima, a u cilju izbjegavanja tumačenja i eventualnih konsekvenci koje naglašava Regulator, u dogovoru sa predstavnicima CBCG održan je sastanak u prostorijama Udruženja.

Problem koji se želio prevaziđi jeste ukazivanje na dobru praksu i postojeće primjera pokrenutih prekršajnih postupak protiv pojedinih banaka od CBCG, koji su na žalost bili na štetu banaka. Na sastanku je naglašena potreba kontinuiranje komunikacije sa predstavicima Regulatora preko koje će se definisati, što oglasi treba da sadrže, kako bi svi bili sigurni da Zakon o potrošačkim kreditima i Zakon o zaštiti potrošača tumačimo na isti način i izbjegnuti nerazumjevanje i loš odnos.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih komercijalnih banaka sa odgovarajućim predstavnicima, a u ime Centralne banke Crne Gore pojašnjenja su dali Darko Bulatović, direktor Sektora za kontrolu pružalaca finansijskih usluga i Svetlana Đurović, šef Službe za zaštitu potrošača uz pojašenjena Preventivnog upozorenja koje je rposlijeđeno bankama09.03.2018.god.

Zaključci u najkraćem su: kroz primjere dobre prakse pojedinih banaka da se uzimaju obrasci prilikom oglašavanja uvažavajući propisane norme; da treba dalje insistirati na usaglašavanju Zakona o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga i Zakona o potrošačkim kreditima uz inicijativu prema Ministarstvu Ekonomije I saradnju sa MiF i CBCG sa kojima djelimo stavove; Inicirati objavljivanje dobre prakse od strane regulatora po upitima iz banaka; Inicijativa o definisanosti primjene Zakona o sprečavanju pranja novca od strane Regulatora po konkretnim upitima koje će dobiti od banaka.