Show all

Prezentacija drugog Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2)

Na dan 9.jul 2018.god. u organizaciji Svjetske banke i Udruženja banaka CG na dan 9 jul,  u prostorijama koje koristi UBCG, Novaka Milošev bb, održala se prezentacija Projekta Midas 2. Ova komponenta se realizuje kroz davanje grantova u iznosu od 50-60% od ukupnog iznosa investiranih sredstava, gje banke mogu naći interes da kvalitetno, na duži period podrže svoje klijente uz mogućnost granta World Bank DC Washington.

Projekat MIDAS 2  finansira Svjetska banka na osnovu IBRD zajma, a sprovodi ga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Cilj Projekta je da se unaprijedi konkurentnost poljoprivrede i ribarstva kroz unaprijeđeno pružanje pomoći od strane države, a u cilju usklađivanja sa zahtjevima procesa pristupanja EU. Jedna od važnijih komponenti projekta su grantovi namijenjeni poljoprivrednicima i prerađivačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Ova komponenta se realizuje kroz davanje grantova u iznosu od 50-60% od ukupnog iznosa investiranih sredstava.

Korist od prisustva imali su pored institucionalnog i edukativnu korist, bankari koji nijesu bili upoznati sa procedurama evaluacije projektne dokumentacije i pristupanja sredstvima po projektu Svjetske banke.

Prezentaciju su  održal : Blagota Radulović iz Direktorata ministarstva poljoprivrede,gospodin Šturanović

I koleginice iz Direkcije za plaćanja ministarstva poljoprivrede. Takođe, prezentaciji je prisustvovala i gospođa Silvija Mauri, tim lider projekta MIDAS 2.