Show all

GDPR radionica

Na dan 06.07.2018.god. u organizaciji UBCG i Atos, IT company, u prostorijama koje koristi UBCG održana je radionica povodom realizacije GDPR (General Data Protection Regulation) Direktive EU čija zakonska primjena u EU je otpočela 25.maja 2018.god. GDPR se bavi pitanjima zaštite privatnih informacija i predviđa niz mjera zaštite koje se moraju usvojiti u ispunjenju regulatornih zahtjeva. GDPR se ne odnosi samo na podatke i postupanja sa njima, odnosi se i na poslovne procese, te na one koji procesuiraju podatke.

Cilj radionice je bio da se ključni ljudi bliže upoznaju sa  GDPR tematikom iz praktične perspektive, da bi razumjeli na koje načine ona može da utiče na njihovo  poslovanje  u  budućnosti.  To je podrazumijevalo  sagledavanje  pravnih,  organizacionih  i  IT aspekata, te identifikovanje konkretnih koraka i aktivnosti koje svaka banka mora da sprovede u  narednom  periodu.  Tom  prilikom  predavači su učesnike  radionice  upoznali  sa  specifičnim iskustvima iz sličnih projekata u regionu, te diskutovali o svim dilemama i pitanjima u vezi GDPR problematike.

Agenda radionice bi bila fokusirana na sledeće teme:

  1. What is GDPR?
  2. What is it for your bank?
  3. Toos & technologies

Radionicu je vodila g-đa Milena Pavlović, Atos Senior Cybersecurity Consultant, gdje se insistiralo na interaktivnost na radionici kroz produktivnu diskusiju.

Atos je najveća evropska IT kompanija u oblasti digitalnih servisa, sa preko 100.000 zaposlenih  i preko EUR 13 mlrd prometa.  U SEE regionu Atos zapošljava preko 2.000 uposlenika i ima preko 60 EUR miliona prometa.