Show all

Twinning projekt u ojačavanju finansijskog sektora CG

Na dan 27.06.2018.god. predstavnici Udruženja banaka CG prisustvovali su predstavaljanju Twinning projekta „Support to regulation of financial services“. Projekt se implementira kroz podršku konzorcijuma Deutsche banke Germany, Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga, Hvrvatske centralne banke, BaFin Germany i DeNederlandScheBank – Centralne banke Holandije. Sa strane Crne Gore glavni partneri su Centralna banka CG, Agencija za superviziju osiguranja, Komisija za HoV i Vlada Crne Gore.

Prezentaciju je otvorio CG lider Twinning projekta g-din Zoran Đikanović, a onda su svoj doprinos u prezentaciji dali g-din Aivo Orav ambasador EU u Crnoj Gori, Peter Kruschel lider Twinning projekta ispred konzorcijuma, Hans Gunther Mattern, ambasador Savezne Republike Njemačke u Cnoj Gori, Henk Van den Dool ambasador Kraljevine Holandije u Crnoj Gori, ali i predstavnici institucija ispred CG koji će participirati u projektu: Dejan Vujačić, direktor sektora za kontrolu banaka u CBCG, Bojana Bošković generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija, Sanja Petrunić Turković lider za bankarski dio projekta ispred Hrvatske centralne banke itd.

Projekt sadrži tri komponente: Component A – banking sector, Component B – insurance market i Component C – capital market. Prezentacije su bile na generalnom nivou uz naznačavanje harmonizacije legislative sa direktivama EU i jačanju institucija u implementaciji usvojene zakonske i podzakonske regulative.