Show all

Workshop u organizaciji Udruženja banaka & Mastercarda

Na dan 18.jun 2108.god održana je radionica u prostorijama koje koristi Udruženje banaka Crne Gore. Radionica je održana od strane experata Mastercard-a iz Brisela i regionalnih saradnika iz kancelarije u Beogradu.

Tim eksperata koji je odžao Workshop u organizaciji Udruženja banaka & Mastercarda su slijedeći:

Mr. Bogdanu Bochenek – Director Customer Compliance & Fraud for CEE Region

Mr. Krzysztof Graczek – Vice President, Product Development and Innovation, Security Solutions, Europe

Ms. Mirjana Beric – Customer Delivery Manager for Montenegro

Plan radionice, odnosno Agenda se temeljila na aktuelnim temama iz domena sigurnosti kartičnih tehnologija odnosno, prezetovanja predstavnicima crnogorskih banaka slčijedećih tema:

  1. Statistike i tekućih trendovi što se tiče prevarnih radnji u kartičarstvu (Fraud-a) u CG, CEE regiji i Evropi
  2. Prednosti autentifikacije sa posebnim akcentom na biometrijsku autentikaciju koja predstavlja rastući inovativni model autentikacije korisnika platnih kartica
  3. Da se predstave elementi sigurnosti u digitalnom okruženju  (Digital Wallets); razlika izmedju analognog i cryptocurrencies
  4. Money transfer kartični servisi
  5. Kao i prestižni alati koje Banke mogu koristiti u svrhu monitoringa i kontrole fraud aktivnosti (Fraud Rule Manager/Decision Intelligence) a sve sa ciljem smanjenja mogućnosti Fraud događaja