Show all

Syber Security

Udruženje banaka Crne Gore je 12.06.2018.god. u skladu sa trendovima dešavanja u bankarskom poslovanju, kao i na fonu stalnog usavršavanja i adekvatne tehničke zaštite softwera, hardwera i mrežnih sistema, organizuovalo radionicu koja je tretirala Syber Security u bankama.

Moderni prostor napada stvorio je ogromni jaz u mogućnostima organizacija da razumiju svoju kibernetičku izloženost. Kibernetička izloženost je nova kategorija koja se nastavlja na upravljanje ranjivostima ali se širi na moderna polja napada (Mobile, Cloud, IoT) te pruža dublji uvid u podatke; ona će omogućiti IT i security timovima bolju vidljivost i razumijevanje kibernetičkog rizika.

Predstavljena je nova generacija servera za naprednu kontrolu pristupa kojom se odgovara na izazove i sigurnost pristupa mreži. Definisani su pristupi u otkrivanju prijetnji kroz rješenja: Procjene ranjivosti, analize ranjivosti i neprekidno praćenje.

Organizacije često moraju dokazati da zadovoljavaju usklađenost sa raznim standardima kao PCI, CIS, NIST CSF, PSD ili bilo koji drugi okvir. Bez vidljivosti u kompletno IT okruženje, to je, ili nemoguće, ili u najboljem slučaju troši jako puno resursa.

Istraživanja pokazuju da se 86% napada događa upravo na aplikativnom nivou. Iz toga razloga, zaštita aplikacija, a time i poslovanja, zahtjeva integrirana sigurnosna rješenja kako bi se zaštitile kritične aplikacije i omogućilo sigurno poslovanje te zaštita korisnika. Podaci koji su kritični za poslovanje su poslovne strategije, finansije te osjetljivi podaci korisnika pa je krucijalno osigurati da samo tačno definirani pojedinci imaju prava pristupa tim podacima, a da je aplikacija istovremeno zaštićena.

Naglašeno je da je neophodno izgraditi sigurnost vaše mreže na što visočijem nivou i osigurati usklađenost poslovanja sa međunarodnim propisima i standardima uz ClearPass, jedinstveno rješenje za naprednu kontrolu pristupa mreži.

Radionicu smo organizovali u saradnji sa kancelarijom Finance in Motion u Podgorici koja upravlja EFSE fondom, tako da su participanti oslobođeni kotizacije i troškova konsultanata.