Show all

Sastanak u Fondu za zaštitu depozita

Danas 11.06.2018 održan je  sastanak  u Fondu za zaštitu depozita, kojem su ispred FZD prisustvovali : Predrag Marković, direktor, a u ime UBCG Bratislav Pejaković, generalni sekretar.

Razgovarano je o promjeni metodologije obračuna premija i osnovice za izdvajanje premije koju banke plaćaju Fondu, kao i o usaglašavanju propisa iz ove tematike sa direktivama EU, kao i koje bi to bile ključne stavke nacrta izmjena i dopuna Zakona o zaštiti depozita po kojem bi visina zaštićenih depozita se povećala na 100.000,00 eura, skratili bi se rokovi isplate u slučaju stečaja neke od banaka na sedam dana, a mijenja se i metodologija obračuna premija za banke. Novi zakon nakon sprovedene procedure javne rasprave koja traje do 15. juna 2018.god. i tretiranja odbora za zakonodavstvo, Evropske komisije i provjeru usaglašenosti sa EU direktivama, ide dalje na usvajavnje na Vladi i potom prezentaciju u Parlamentu Crne Gore i tretiranje Odbora za Ekonomiju, kao zakon bi trebao da zaživi od 1. januara 2019.god. Osnov promjene metodologije su podaci u skladu sa standardima kojim raspolaže sam Fond, uz sagledavanje raspoloživih podataka o završenom stres-testiranju pet banaka (Atlas, Erste, Hipotekarna, NLB i Addiko) koje je bilo na dobrovoljnoj osnovi.

Naglašeno je da nakon javne rasprave i dobijenih komentara, da treba organizovati prezentaciju Udruženju.  Predstavnici FZD će podržati i časopis Bankar sa autorskim tekstovima a planirana je i saradnja u oblasti edukacije. Razgovarano je i o eventualnim promjenama u Upravnom odboru Fonda, nakon isteka mandata njegovim članovima krajem naredne godine.