Show all

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i revizorske kuće Crowe iz Beograda na dan 7.jun 2018.god. održan je seminar: Poreski izazovi u primjeni domaćih i medjunarodnih zakonskih regulativa

U današnje vrijeme poznavanje poreske regulative i njihove pravilne primjene je od izuzetnog značaja za sve učesnike u poslovanju.

Iz tog razloga neophodno je detaljno razmotriti i temeljno se pripremiti za efekte koji nam donose novi standardi i zakonska regulativa koje sprovode ne samo Crna Gora već i druge države, a mogu imati uticaja na naše poslovanje.

Iz tog razloga želimo na radidonici se diskutovalo o:

  • Značaju i pravilnoj primjeni Ugovora o dvostrukom oporezivanju (obaveza ili ne, koji poreski oblici na koje se ovi ugovori odnose);
  • Šta je poresko rezidentstvo i kako se ono definiše (odnos između domaćeg poreskog zakonodavstva i OECD model konvencije)
  • Oporezivanje dividendi, autorskih naknada i kamata i određivanje osnovice kod obračuna PDV obaveze na ovako primljene usluge.
  • Efektima Multilaterlne konvencije za izbjegavanje poreske evazije koje će imati na poslovanje državama potpisnicama;
  • Primjena MSFI 9 i njegov uticaj na utvrđivanje oporezive dobiti banaka.