Show all

EBRD i UBCG su organizovali radionicu za lokalne banke u oblasti trade finance

Na dan 28. i 29. maj u Podgorici, UBCG (Udruženje banaka Crne Gore) je u saradnji sa EBRD (Evropskom bankom za obnovu i razvoj) organizovalo dvodnevnu radionicu “Osnove međunarodnog dokumentarnog trgovačkog poslovanja u bankarstvu”. Predavač je bio Sergiy Kostogryz, ukrajinski bankar i konsultant EBRD-a. Ova radionica je finansirana iz sredstava EBRD-ovog Specijalnog fonda akcionara.

Radionicu su otvorili Bratislav Pejaković, generalni sekretar UBCG, i Jaap Sprey, šef kancelarije EBRD u Crnoj Gori, a okupila je 19 učesnika iz 10 lokalnih banaka i UBCG.

Na otvaranju radionice, Bratislav Pejakovic je rekao: “ da UBCG sa zadovoljstvom bankarskoj zajednici u Crnoj Gori predstavlja referentne predavače EBRD sa temama koje će omogućiti ojačavanje dobre bankarske prakse kroz razmjenu iskustava i konkretnih primjera iz poslovanja banaka, ovog puta, International Documentary trade finance banking for Back Office i da je ovo samo jedan korak u nizu saradnje koja će se dalje razvijati sa predstavnicima EBRD-a”

Jaap Sprey je tom prilikom dodao: “Mala i srednja preduzeća (MSP) su kičma crnogorske privrede. Ovim našim programom, u oblasti trade finance, za cilj imamo povećanje konkurentnosti lokalnih MSP i olakšanje pristupa lancu snabdijevanja u zemljama Zapadnog Balkana i šire. Ova radionica, uz podršku Specijalnog fonda akcionara EBRD-a, je dobra prilika za lokalne banke da preuzmu najbolju međunarodnu praksu kada su u pitanju akreditivi i garancije, tako da oni mogu dalje podržavati crnogorska MSP koja su aktivna u međunarodnoj trgovini.”