Show all

ODRŽAN SAMIT O ANTI-KORUPCIJI

Udruženje banaka Crne Gore je uzelo učešće u seminaru koji je tretirao anti korupcione radnje i razmjenu informacija (on anti-corruption and financial information sharing partnerships in Podgorica) održan 9 -10 maj, u organizaciji Britanske ambasade i podršku Italijanskog ambasadora.

Stalno evoluirajuće bezbjedonosno tehnološko okruženje, zahtjeva od vlada, institucija sistema, ali i privatnog sektora da adekvatno odgovore na izazove borbe protiv pranja novca i nezakonitog finansiranja. Ovo je važno za izgradnju kvalitetne otpornosti na korupciju i razvijanje optimalnog okruženja za ekonomski rast. Na seminaru se prezentovalo kako Vlada i bankarski sektor mogu da poboljšaju svoju saradnju u borbi protiv pranja novca i nezakonitog finansiranja.