Show all

ODRŽAN SASTANAK O IMPLEMENTACIJI FATCA SPORAZUMA

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, 09.05.2018.god. održan je sastanak povodom implementacije FATCA sporazuma o režimu izvještavanja za finansijske institucije u odnosu na određene račune, a u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih američkih država koji je stupio na snagu 24.03.2018.god. Na sastanku su bili predstavnici svih komercijalnih banaka, Centralne banke Crne Gore, Ministarstva Finansija Crne Gore, Poreske uprave, a prisutan je bio i predstavnik CDA. Na implementaciji se radi duži period, a u fokusu je banaka kroz rad raznih službi, ali i preko odbora koji rade preko Udruženja, pritom u najvećem dijelu odbora za Compliance – usklađivanja poslovanja, Pravna pitanja, Platni promet i IT problematike.

Na sastanku su identifikovane neuralgične tačke implementacije, koje će se rješavati kroz saradnju komercijalnih banaka preko Udruženja banaka i institucija sistema koje su uključene Centralne banke Crne Gore, Ministarstva Finansija Crne Gore, Poreske uprave i usvajanje podzakonskih akata, ili instrukcije MiF da bi se dobio uniforman i tačan način izvještavanja, kako u pogledu seta podataka koji će se prezentovati tako i definicije IT rješenja, odnosno razmjene podataka u odgovarajućem formatu.