Show all

Seminar “Osnove međunarodnog dokumentarnog trgovačkog poslovanja u bankarstvu, namijenjenog za Back Office”, 28. i 29. maj 2018. godine

28. i 29. maj 2018. godine

Podgorica, hotel Hilton

U saradnji sa EBRD (Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj) organizujemo dvodnevnu radionicu-seminar “Osnove međunarodnog dokumentarnog trgovačkog poslovanja u bankarstvu, namijenjenog za Back Office”, 28. I 29.maja 2018. godine u hotelu Hilton u Podgorici. Predavač je Sergiy KOSTOGRYZ, ukrajinski bankar, koji više od deste godina radi u ovoj oblasti za Raiffeisen banku i konsultant je EBRD-a. Radionica je namijenjena za niži i srednji nivo bankarskih službenika, zaposlenih u Back Offic-u. Broj mjesta je ograničen na 30, pa Vas molimo da delegirate po dva predstavnika i pošaljete nam njihova imena i poziciju, najkasnije do četvrtka 10.maja na ovaj mail. U prilogu su Agenda i ostali detalji Radionice, koja je za naše članice besplatna.


Prijavite se