Show all

ODRŽANA BACEE KONFERENCIJA

U Budimpešti je održana dvodnevna BACEE konferencija banaka i udruženja Centralne i Jugoistočne Evrope na kome su učestvovali i predstavnici UBCG: Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik. Domaćin i moderator je bio Ištvan Lenđel, generalni sekretar BACEE, a teme su bile : PSD2 i otvoreno bankarstvo sa novom generacijom jakih klijenata i solucije fraud prevencije, koraci u povećanju saradnje između nacionalnih razvojnih banaka, komercijalnih banaka, digitalno bankarstvo, iskustva compliance itd. Bili su prisutni predstavnici iz 25 zemalja. Na samoj konferenciji urađeno je više bilateralnih sastanaka na fonu saradnje sa UBCG. Između ostalih i sa Dagong kreditnom agencijom iz Pekinga, koja je otvorena za saradnju, a u Evropi imaju office u Frankfurtu i Milanu. Bilateralni satanak u Udruženju banaka Mađarske je bio vrlo konstruktivan, gdje su identifikovani potencijali saradnje, a posebno na fonu edukacije.