Show all

Aukcija slika u CBCG

Udruženje banaka Crne Gore odazvalo se na poziv Centralne banke Crne Gore da učestvuje na aukciji slika, upriličenu na dan 11. April 2018.god. Prikupljena sredstva su namjenjena Dječijem domu Mladost u Bijeloj. Sa zadovoljstvom Udruženje je učestvovalo i kupilo jednu sliku i na taj način produžila Društveno odgovorno djelovanje bankara i ovom prilikom. Prije aukcije, a povodom Dana Centralne banke Crne Gore, 11. aprila, upriličena je svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2018.

Godišnja nagrada CBCG je ustanovljena 2007. godine sa ciljem stimulisanja razvoja  naučne misli i afirmacije stručnog kadra u Crnoj Gori, a sastoji se od plakete i novčanog iznosa za najbolji diplomski, magistarski i za najbolji doktorski rad, a Udruženje podržava ovu akciju kroz objavljivanje radova u skraćenom obliku u časopisu Bankar uz adekvatan honorar.