Show all

ODRŽANA PREZENTACIJA “Alata za obračun ispravke vrijednosti u skladu sa zahtjevima IFRS 9 standarda”

Udruženje banaka Crne Gore je na dan 22. marta 2018.god. organizovalo radionicu, konsultantski stavovi i uživo prezentaciju kroz case stady   “Alata za obračun ispravke  vrijednosti u skladu sa zahtjevima IFRS 9 standarda” a u prezentaciji revizorsko-konsultantska kuća Crowe Horwath .

Na prezentaciji su predstavljene prednosti rješenja koja se ogledaju kroz činjenicu da pokriva cijeli proces (podjelu portfolija u Stage 1, 2 i 3, obračun  PD parametra (probability of default)  za svaki segment, uključivanje makro varijabli, scenario analiza,  obračun LGD parametra (Loss given default), jednostavnost za upotrebu (zasnovano na MS Excel-u uz mogućnost postavljanja na WEB),  postojanje izveštajnog modula za menadžment i regulatora, koji treba da omogući jednostavno tumačenje i praćenje trendova.

 Pomenuti  alat predstavlja kombinaciju iskustva iz projekata implementacije IFRS 9 standarda  u regionu, praktičnost i prilagođenost pristupa Crowe Horwath-a veličini i strukturi  lokalnog tržišta.