Show all

NAJAVA PREZENTACIJE U HOTELU HILTON 28.03.2018.GODINE (POŠTA SLOVENIJE)

Ovim putem Vas obavještavamo o  prezentaciji koja će se održati u srijedu 28.03.2018.god. u hotelu Hilton u Podgorici sa početkom u 9 i 30h a na fonu mogućnosti smanjenja materijalnih troškova banaka, upoznavanja sa praksom koja se praktikuje u zemlji Evropske unije, a opet odgovor na pritisak sve manje prihodovne margine u poslovanju banaka. Pored prezentacije, omogućena je, kroz neformalno druženje, razmjena iskustava, ponovni susret sa ljudima koji se bave istom problematikom u bankama.Takođe, omogućeno je upoznavanje , odnosno mogućnost upoređivanja domaćih prilika, u dijelu troškova usluga koje imaju banke od outsourcing kompanija  kod nas i  zemlji EU , koju pruža Pošta Slovenije. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da se zainteresovani što ranije prijave  za prisustvo prezentaciji.