Show all

NAJAVA : RADIONICA O DEVIZNOM POSLOVANJU

U organizaciji UBCG, održaće se jednodnevna radionica (seminar) o deviznom poslovanju, dana 15.marta 2018.godine u CentreVille hotelu u Podgorici (sala “Signature Meeting room “ na 5. spratu). Predavač je Radmila Gaćeša iz Beograda, bez kotizacije za banke članice, a prijave se mogu slati na mail Udruženja.

PREGLED TEMA:

I Platni promet sa inostranstvom (Cash Management)

 1. Kako unaprediti poslovanje u USD-valuti
 2. Specifičnosti poslovanja sa Kinom i Hongkongom
 3. Primena EU SEPA- Instant payments pravilnika počev od 21.11.2017.
 4. Primena EU PSD 2 – Direktive o platnim uslugama počev od 13.01.2018.
 5. Modeli za smanjenje troškova ino-banaka

II Korišćenje instrumenata finansiranja trgovine (Trade Finance)

 1. Vrste i funkcije bankarskih garancija kao najfrekventnije korišćenog TF instrumenta
 2. Otvaranje i specifičnosti akreditiva po viđenju
 3. Otvaranje i specifičnosti akreditiva sa odloženim plaćanjem
 4. Konfirmacija akreditiva
 5. Stand-by Letter of Credit – razlike i sličnosti sa akreditivom odn. garancijom
 6. Kada se  koristi rambursno ovlašćenje?

 

III Uloga banaka u vezi sa predstojećim pristupanjem Republike Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitu roba (NCTS)

 1. Odgovornost svake pojedinačne banke da putem izdavanja garancija za NCTS svojim klijentima omogući učešće u transportu roba preko teritorija zemalja članica Konvencije NCTS
 2. Odgovornost svake pojedinačne banke u vezi sa obezbeđenjem banke-administratora u svakoj zemalji članici Konvencije NCTS
 3. Mogućnost da se banke iz Crne Gore prihvate uloge administratora za teritoriju Republike Crne Gore na poziv banaka iz zemalja članica Konvencije NCTS

 

PREZENTER

Radmila Gaćeša je magistar međunarode ekonomije sa dugogodišnjim iskustvom u vodećim bankarskim institucijama u zemlji i inostranstvu. Kao Zamjenik direktora Predstavništva Dojče Bank Frankfurt za zemlje Zapadnog Balkana ostvarila je ekspertsko usavršavanje najznačajnijih bankarskih usluga.