Show all

ODRŽAN SASTANAK PRESTAVNIKA UDRUŽENJA BANAKA I KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA

Održan je u Uduženju banaka CG sastanak predstavnika banaka članica Udruženja i Komore javnih izvršitelja CG na kome su razmijenjena mišljenja u vezi sa predlogom Protokola o saradnji u postupku sprovodjenja izvršenja radi naplate na štednom ulogu i tekućem računu. Zaključeno je da Komora dopuni ponuđeni Protokol, preko Udruženja ga dostavi bankama kako bi se izjasnile da li će ga sve i potpisati .