Show all

Održan seminar “Prodja NPL-a”

U saradnji sa našim partnerima, renomiranom revizorskom kućom PWC (PriceWatterhouse Coupers), održana je  jednodnevna radionica (seminar) “Prodaja NPL-a”. Ova veoma aktuelna tema je  obuhvatila više pitanja i pristupa, kako:

ü obrazložiti zašto treba razmotrati prodaju NPL-a tj. šta banke dobijaju.
ü objasniti kako funkcioniše proces prodaje NPL-a tj. koje su glavne faze i aktivnosti svih učesnika tokom realizacije transakcije
ü podjelilti sa participantima radionice, praktična iskustva iz regiona i pokušati da odgovorimo na sva pitanja koja su operativno interesantna za učesnike, ali i pojasniti same procese.

Pored PwC-a, ucestvovali su i predstavnici B2 Capital – investitora iz Norveške koji je veoma aktivan u regionu, kao i predstavnici Schonher-a, jedne od vodećih advokatskih kancelarija koja se bavi prodajom NPL-a u regionu. Zajedno sa njima su objasnili  sve ključne aspekte transakcije, ukljucujući komercijalna i pravna pitanja kao i poziciju i očekivanja investitora.

Seminaru su prisustvovali predstavnici komercijalnih banaka, CBCG , faktoring kompanija, ukupno njih 25 .