Show all

Seminar “UPRAVLJANJE RIZIKOM U BANKARSTVU”

Od 5.-16.marta 2018.godine

LUKSEMBURG
U saradnji sa ATTF, prijave na mail UBCG najkasnije do 15.januara 2018. godine.

Prijavite se