Show all

ODRŽAN SASTANAK MEĐUNARODNOG BANKARSKOG SAVJETA

U Bakuu, Azerbejdžan, održan je redovni sastanak Međunarodnog bankarskog savjeta (MBS) koji okuplja udruženja banaka Istočne i Jugoistočne Evrope. Glavavna tema sastanka je bila institucija bankarskog i finanasijskog ombudsmana i njegova uloga u finansijskom sistemu zemalja članica. Zaključeno je da je institucija bankarskog ombudsmana krucijalna u razrješavanju sporova sa klijentima, da se izbjegnu nepotrebni susdki sporovi, troškovi i banke i klijenta i da su različita iskustva u njegovoj implementaciji u zemljama MBS. Takođe, razmatrana je trenutna situacija u bankarskim sistemima zemalja članica, zatim izbor novog rukovodstva MBS-a, a na kraju i izbor teme i domaćina narednog skupa u maju 2018.godine (Crna Gora će po prvi put biti domaćin ovog značajnog Foruma). Prezentovan je i novi časopis MBS-a “ Vjesnik” u čijoj Redakciji će biti i Generalni sekretar UBCG Bratislav Pejaković.