Show all

Optimum međusobnog razumjevanja kao potreba napretka – radionica za novinare

Udruženje banaka Crne Gore u saradnji sa i Razvojnim odjeljenjem Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE development Facility) organizovalo je  seminar za novinare koji se bave pitanjima ekonomije i finansija. Radionica, predavanje je bilo cjelodnevno i održano je 13.10.2017.god. u prostorijama Udruženja banaka u Podgorici. Generalno rečeno, obrađene su teme:

  • Bankarski sistem u Crnoj Gori
  • Kamatne stope
  • Kako banke funkcionišu

Tema radionice je bila upoznavanje sa funkcionisanjem bankarskog sektora, monetarna politika i uticaj na ekonomska kretanja, formiranje kamatnih stopa, operativni troškovi i rizici poslovanja  i kako se odražavaju na cijenu prema privredi itd. Cilj je bio napraviti dodatno pojašnjenje funkcionisanja, definisanje pojmova bankarskog i monetarnog poslovanja, uporedivost sa sistemima u okruženju u namjeri unapređenja kvaliteta izvještavanja i analiziranje trendova koji se objavljuju u medijima. Seminar je po prirodi bio edukativnog, a time i funkcionalnog karaktera gdje se željelo postići objektivnost kroz razumjevanje materije.

Na seminaru su pored novinara učestvovali i predstavnici Privredne komore i PR službi banaka koje su našle za korisno da prisustvuju jednoj ovakvoj radionici koja je prisutna u prezentaciji u razvijenim zemljama, a na fonu napredovanje u struci što nalaže stalni proces usavršavanja i unapređenja znanja. U cilju kvalitetnije interakcije obezbjeđen je kvalitetan prezentator na našem jeziku u liku g-dina Velimira Šunje iz Zagreba koji svojim referencama je zaslužio i opravdao angažovanje, kroz kvalitetan prikaz bankarskog poslovanja na više nivoa. Ocjenom participanata, ostvaren je cilj koji je podrazumjevao uobličavanje optimuma razumjevanja između bankara, medija, a time i stanovništva.

EFSE Development Facility pruža tehničku pomoć za jačanje kapaciteta partnerskih institucija Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE), podržava razvoj odgovornog finansiranja preko pomoći finansijskom sektoru, i vrši različite vrste istraživanja usmjerenih na podizanje finansijske pismenosti, sprječavanje prezaduživanja klijenata i njihovu ravnomjernu finansijsku inkluziju. EFSE fond ima preko deceniju prakse investiranja u Crnoj Gori. Osnovni fokus ima na mikro-segment tržišta, ali podržava i kupovinu prvih stambenih jedinica i razvoj poljoprivrede. Funcioniše kao privatno-javno partnerstvo,  osnovan je u decembru 2005 od strane njemačke razvojne banke KfW, a investitori su i Evropska komisija, EBRD, EIB, IFC, njemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i drugi. Danas funcioniše u 16 zemalja u Jugoistočne Evrope, Turske i Kavkaza.